top of page

MEDcury เซ็นลงนาม Business Collaboration Agreement ร่วมกับ CNES-Consulting


บริษัท เมดคิวรี จำกัด ลงนามความร่วมมือ Business Collaboration Agreement กับบริษัท ซีเนส - คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อแต่งตั้ง เป็นตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจโรงพยาบาล (HIS) อย่างเป็นทางการ พร้อมขยายความร่วมมือทางธุรกิจสุขภาพอย่างรอบด้าน และร่วมพัฒนาโซลูชั่นเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทางการแพทย์ประเทศไทย


คุณจตุพล ชวพัฒนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดคิวรี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ และเล็งเห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานสำคัญอย่างระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล (HIS) เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการรองรับการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาใช้ในอนาคต จึงมีการพัฒนา “MED-HIS” ระบบ HIS Cloud-base โดยบริษัทเมดคิวรี ที่มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถรองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลภายในโรงพยาบาล ฐานข้อมูลต่างสาขา หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ ในอนาคตได้อย่างหลากหลาย อีกทั้งระบบยังได้ถูกออกแบบให้มีความปลอดภัย และปกป้องข้อมูลของคนไข้ภายใต้มาตรฐานระดับสากล และด้วยประสบการณ์การรวมถึงความเชี่ยวชาญในการเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟแวร์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพของซีเนส - คอนซัลติ้ง ตนจึงมีความมั่นใจและมุ่งหวังในการร่วมพัฒนาโซลูชั่นร่วมกันในอนาคต เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมทางการแพทย์คุณเอกพล ไกรครุฑี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเนส - คอนซัลติ้ง จำกัด กล่าวเสริม เนื่องด้วยบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษา และติดตั้งระบบบริการสารสนเทศและแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ให้กับโรงพยาบาลและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนาน จึงเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาโซลูชั่นร่วมกับบริษัท เมดคิวรี จำกัดเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงการเชื่อมต่อระบบเข้ากับแอปพลิเคชั่นด้านสุขภาพต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อรองรับนโยบายการให้บริการสาธารณสุขจากภาครัฐ โดยตนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาด้านซอฟแวร์ของบริษัท ซีเนส - คอนซัลติ้ง จำกัดและทีมผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ MED-HIS จากบริษัท เมดคิวรี จำกัดจะสามารถร่วมพัฒนาโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมทางการแพทย์ในอนาคตได้อย่างแน่นอน


MED-HIS คืออะไร?

MED-HIS คือระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS) ที่พัฒนาโดยบริษัท เมดคิวรี จำกัด โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ On-Cloud และ On-Premise เพื่อรองรับความยืดหยุ่นและการทำงานผ่านออนไลน์ในยุคดิจิทัล รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากต่างสาขา และการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน


สนใจนำ MED-HIS เข้ามาใช้ในองค์กร?

ที่ MEDcury เราพร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ สามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MED-HIS กับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ โทร. 02-853-9131 หรือ support@medcury.health หรือกรอกแบบฟอร์มที่นี่ หรือติดต่อ

Comments


bottom of page