top of page

MEDcury เปลี่ยนโฉม Centrix สู่ MEDHIS เดินหน้าสร้างระบบนิเวศสุขภาพพร้อมขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

เมดคิวรีเปลี่ยนโฉมระบบ Centrix สู่ระบบ MEDHIS โดยเดินหน้าสร้างระบบนิเวศสุขภาพเพื่อขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ

MEDcury เปลี่ยนโฉม Centrix สู่ MEDHIS


บริษัท เมดคิวรี จำกัด ผู้ผลิตและพัฒนา HealthTech Solutions สำหรับโรงพยาบาล ประกาศเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจาก Centrix ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (Hospital Information System หรือ HIS) สู่ระบบ MEDHIS หวังสร้างระบบนิเวศสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์สำหรับ Smart Hospital พร้อมปรับแผนธุรกิจรุกหน้าขยายตลาดในไทยและต่างประเทศ


บริษัท เมดคิวรี จำกัด หรือ MEDcury ผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์โรงพยาบาลที่มุ่งพัฒนาโซลูชันต่าง ๆ ให้ก้าวทันเทคโนโลยีโรงพยาบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มีเป้าหมายเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดภาระของบุคลากรทางการแพทย์ และยกระดับคุณภาพการให้บริการผู้ป่วย โดยปัจจุบัน MEDcury มี 3 โซลูชันหลัก ได้แก่


  • ระบบ MEDHIS : ระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (Hospital Information System : HIS)

  • ระบบ MEDConnext : ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล (Hospital Information Exchange : HIE)

  • หมอในบ้าน : Virtual Health Platform สำหรับบริการทางการแพทย์ออนไลน์ 


นายจตุพล ชวพัฒนากุล ผู้ก่อตั้ง บริษัท เมดคิวรี จำกัด กล่าวว่า “ปี 2567 เป็นต้นไป MEDcury เตรียมเดินหน้าขยายการให้บริการ HealthTech Solutions โดยเพิ่มฐานลูกค้าและพันธมิตรจากต่างประเทศให้มากขึ้น


เพื่อมุ่งเน้นการเป็นผู้นำด้านผู้ให้บริการซอฟต์แวร์โรงพยาบาลที่เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย MEDcury หวังที่จะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านโรงพยาบาลระดับภูมิภาค (Regional Company) เพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรม Healthcare ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น”  


เป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าและพันธมิตรทั้งในไทยและต่างประเทศ นายจตุพล กล่าวเพิ่มเติมว่า “MEDcury อยู่ระหว่างการดำเนินตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ ทั้งการพัฒนาโซลูชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


การเสริมกลยุทธ์การตลาดให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างผ่านโซลูชันที่ให้บริการ และการมองหาพันธมิตรเพื่อตอบรับความต้องการของตลาดและร่วมกันสร้างระบบนิเวศสุขภาพ (Healthcare Ecosystem) ไปด้วยกัน”


ผู้ก่อตั้งบริษัท เมดคิวรี จำกัด นายจตุพล ชวพัฒนากุล ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของบริษัท ในการขยายฐานลูกค้าและพันธมิตร การเพิ่มกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทระบบภูมิภาคและเปลี่ยนอุตสาหกรรมด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

MEDcury เดินหน้าสร้างระบบนิเวศสุขภาพสู่อนาคต


ระบบ Centrix โซลูชันจากบริษัท ฮิวแมน เซนทริค จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในประเทศไทยมามากกว่าครึ่งทศวรรษ โดยระบบ Centrix กลายเป็นที่รู้จักในฐานะระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) ให้กับโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 ที่ผ่านมาตรฐาน HIMSS Analytics EMRAM Stage 7 มาตรฐานสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาลเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2562


และเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนนับแต่นั้นเป็นต้นมา โดยปัจจุบันระบบ Centrix มีกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพมากกว่า 20 โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย


“ด้วยความไว้วางใจอันยาวนานจากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีต่อระบบ Centrix และความเชี่ยวชาญรวมถึงวิสัยทัศน์อันมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศสุขภาพของ MEDcury เรายินดีที่จะต่อยอดประสิทธิภาพการทำงานของระบบซอฟต์แวร์ของ Centrix ให้ตอบโจทย์ธุรกิจโรงพยาบาลแต่ละรูปแบบมากขึ้น


และมอบความเชื่อมั่นในนามของระบบ MEDHIS เพื่อต่อยอดประสิทธิภาพของระบบ มุ่งสู่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศสุขภาพให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต พร้อมทั้งการร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อจำหน่ายหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาลให้ครอบคลุมมากกว่าเดิม” นายจตุพล กล่าว


การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ของ บริษัท เมดคิวรี จำกัด ในการเสริมสร้างระบบนิเวศสุขภาพให้แข็งแกร่งขึ้น ผ่านโซลูชันต่าง ๆ ที่ให้บริการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของระบบ Centrix ให้สอดคล้องกับการทำงานของโรงพยาบาลในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สำคัญที่บริษัทฯ วางไว้


MEDHIS ระบบซอฟต์แวร์โรงพยาบาลจาก MEDcury


ระบบ MEDHIS จาก MEDcury คือโซลูชันระบบการบริหารจัดการโรงพยาบาล (HIS) ที่พัฒนาต่อยอดจากระบบ Centrix ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจโรงพยาบาลและระบบสาธารณสุขมากขึ้น มาพร้อมจำนวนโมดูลมากถึง 21 ตัวเลือก (Modules)


รองรับระบบการทำงานในโรงพยาบาลแต่ละขนาด ตลอดจนการปรับปรุงระบบให้สามารถเชื่อมต่อระบบอื่น ๆ ได้อย่างไร้รอยต่อ ด้วยโซลูชันจากผู้พัฒนาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น MEDConnext ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพระหว่างโรงพยาบาล และ MNB (หมอในบ้าน) แพลตฟอร์ม Virtual Health ในการบริการทางการแพทย์ออนไลน์


“MEDcury มีความยินดีและพร้อมนำเสนอระบบบริหารจัดการโรงพยาบาล MEDHIS ที่เกิดจากความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งพันธมิตรที่มีอุดมการณ์ในการพัฒนาระบบสาธาณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้น


ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพและประสบการณ์ของทีมงานในการผลักดันเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2567 เพื่อผลักดันให้ MEDcury กลายเป็น Regional Company ในอนาคตอันใกล้” นายจตุพล กล่าวทิ้งท้าย


คำมั่นสัญญาของ MEDcury ในการพัฒนาอุตสาหกรรม Healthcare


สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้คนทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องโรคภัยและการดูแลสุขภาพมากขึ้น เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ จากเหล่าสตาร์ทอัป HealthTech ที่มีจำนวนเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการบริการทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้น


การตระหนักถึงความสำคัญของระบบสาธารณสุข และการขยายตัวของธุรกิจจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ปัจจัยเหล่านี้ต่างเพิ่มความท้าท้ายและโอกาสของการเติบโตด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอยู่ไม่น้อย การปรับตัวเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจึงกลายเป็นเรื่องที่หลาย ๆ โรงพยาบาลต้องตื่นตัวอยู่เสมอ และมองหาโซลูชันที่จะเติบโตไปพร้อมกันได้


อนาคตของ MEDcury คือสร้างความร่วมมือพันธมิตรและโรงพยาบาลทั่วโลก ด้วยความเชี่ยวชาญของทีมงานและเป้าหมายของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งการพัฒนา HealthTech Solutions ที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็น ระบบ MEDHIS, ระบบ MEDConnext และ Virtual Health Platform


เพื่อยกระดับชีวิตของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุข สนับสนุนให้โรงพยาบาลสามารถก้าวสู่การเป็น Smart Hospital และการสะท้อนขีดความสามารถที่จะขยายธุรกิจสู่ระดับสากลอย่างเต็มกำลัง เพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของวงการแพทย์และสร้างระบบนิเวศสุขภาพอย่างยั่งยืน


สนใจนำระบบ MEDHIS เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลของคุณ ?

ท่านใดที่สนใจระบบ MEDHIS ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากผู้เชี่ยวชาญของ MEDcury ได้ที่


  • โทรศัพท์ : 02-853-9131 (ในเวลาทำการ 10:00 - 18:00 น. วันจันทร์ - วันศุกร์)

  • อีเมล : sales@medcury.health หรือกรอกแบบฟอร์มคลิกที่นี่


ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEDcury จากช่องทางอื่น


Comments


bottom of page