top of page
Banner (12).png

ประวัติ MEDcury 

ปลดล็อกศักยภาพของอุตสาหกรรม Healthcare ไปพร้อมกับเรา

2015
ก่อตั้ง Backyard จำกัด

Backyard ก่อตั้งขึ้นในปี 2015 จากกลุ่มเพื่อนที่มีความหลงใหลในด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาซอฟต์แวร์  

 

ในตอนนั้น เป็นช่วงยุคเริ่มต้นของ Big data ที่เน้นเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ การลงทุน การตลาด และการจัดการทางการเงิน ซึ่งตลาดมีการเติบโตอย่างมาก

จากการพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการในสวนหลังบ้าน การแลกเปลี่ยนความรู้ และ ความสนใจที่มีร่วมกัน ทำให้เกิดการก่อตั้ง บริษัท Backyard จำกัดในที่สุด

13.png
14.png

2015-2018
เป็น Software House ด้าน AI

จากช่วงแรกที่มีพนักงาน 6 คน บริษัทดำเนินงานในฐานะบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์เติบโตจนกลายเป็นครอบครัวเล็กที่มีพนักงานกว่า 30 คน

 

บริษัทเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่างๆ และความต้องการของลูกค้า ให้บริการซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่องแก่ทั้งภาครัฐและเอกชน วางรากฐานสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

2018
ประสบความสำเร็จใน
การระดมเงินทุนครั้งแรก

ในปี 2018 หลังจากช่วงเวลาของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัท Backyard ได้เริ่มต้นการระดมทุนรอบแรก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนชื่อเป็น "Backyard Group"

ด้วยการเปิดตัว MEDcury Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ขอบเขตธุรกิจของธุรกิจได้ขยายไปสู่การให้บริการแก่องค์กรด้านสุขภาพ

15.png

2019-2022
ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว

ตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2022 Backyard Group เติบโตอย่างรวดเร็ว จากครอบครัวเล็กๆ กลายเป็นบริษัทที่มีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีจำนวนมากกว่าร้อยคน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับบริการด้านสุขภาพ บริษัทได้ระดมทุนรอบที่สองและรอบที่สามเพื่อมุ่งสู่การสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ครบวงจรเพื่อยกระดับวงการสาธารณสุขในประเทศไทย

2022
ได้รับการร่วมลงทุนจาก
Muang Thai Insurance

ในปี 2022 บริษัทเมืองไทยประกันภัย หรือ MTI ได้เห็นถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ Backyard Group ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ตัดสินใจลงทุนใน Backyard Group

การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและโซลูชันเพื่อความก้าวหน้าร่วมกัน

17_edited.jpg
Website (2).png

2023
ร่วมขยายโครงการ และเป็นพันธมิตรกับ PRINC

Backyard Group ร่วมมือกับบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC ในการพัฒนาระบบเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการดูแลผู้ป่วยและสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้รับบริการโรงพยาบาลในเครือข่าย Principal Healthcare ทุกระดับ

2023
โรงพยาบาลจุฬารัตน์เข้าซื้อหุ้น MEDcury

โรงพยาบาลจุฬารัตน์เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพของบริษัท MEDcury

ดังนั้นจึงได้เข้าซื้อหุ้นเพื่อเสริมสร้างบริการของโรงพยาบาลทั้งหมด โดยมีเป้าหมายในการยกระดับบริการโรงพยาบาลด้วยการเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

19.png
20.png

2024
PNEXT ร่วมลงทุนใน Backyard

PNEXT PRINC ซึ่งเป็นบริษัทการลงทุนที่เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ร่วมมือกับบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล ลงทุนใน Backyard Group เพื่อขยายธุรกิจด้านสุขภาพดิจิทัล โดยมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในบริการทางการแพทย์และสุขภาพ

ก้าวต่อไป
Ecosystem Solution

ปัจจุบันบริษัท MEDcury กำลังก้าวกระโดดในภาคธุรกิจด้านสุขภาพ โดยการพัฒนาระบบเพื่อจัดการข้อมูลในสถานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำได้ผ่านระบบ MEDHIS, MEDHIS Lite, MEDconnext และระบบ Virtual Health ช่วยให้การเข้าถึงบริการทางการแพทย์เป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัดและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์

 

นอกจากนี้ Backyard Group พร้อมที่จะให้บริการ Digital Transformation อย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ FLOWARD การจัดการทรัพยากรขององค์กรผ่านระบบ ERP และการทำงานอัตโนมัติด้วยระบบ RPA เพื่อช่วยสนับสนุนโซลูชั่นให้ตอบโจทย์ธุรกิจมากยิ่งขึ้น

Backyard Vision.png

พร้อมเปลี่ยนโฉมองค์กรของคุณ

ด้วยโซลูชัน HealthTech จาก MEDcury

bottom of page