top of page

ความแตกต่างระหว่าง HIS On-Premise กับ HIS On CloudHealth Information System หรือ HIS ถือเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ จำนวนมหาศาลของโรงพยาบาลเอาไว้ การที่โรงพยาบาลจะเก็บข้อมูลเหล่านี้ได้แสดงว่าโรงพยาบาลจำเป็นต้องมีระบบ IT Server ที่ดี แต่การเลือกลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือ IT Infrastucture ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางโรงพยาบาลจำเป็นต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อให้การลงทุนนั้นเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตอบโจทย์กับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด วันนี้ MEDcury จะพาไปดูความแตกต่างระหว่างระบบ HIS 2 รูปแบบ จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย


HIS On-Premise คืออะไร?

HIS On-Premise สามารถเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า HIS On-Prem เป็น HIS ที่อยู่บนระบบ IT Server ที่ระบบจะตั้งอยู่ที่สถานที่ (Site) ของโรงพยาบาลเอง ทางโรงพยาบาลจึงต้องรับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาระบบทั้งหมดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น Software หรือ Hardware ก็ตาม


HIS On Cloud คืออะไร?

HIS On Cloud เป็น HIS ที่อยู่บนระบบภายใต้การดูแลของผู้ให้บริการ (Cloud Service Provider) ซึ่งโรงพยาบาลสามารถเลือก Resource ได้แก่ CPU, RAM, HDD, Network และ Security ที่ต้องการใช้ได้เอง แล้วสามารถใช้งาน HIS ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้เลย นอกจากนี้ผู้ให้บริการจะเป็นผู้ดูแลรักษา Software และ Hardware ให้อีกด้วย


ความแตกต่างระหว่าง HIS On-Premise กับ HIS On Cloud

ต้นทุน

 • การลงทุนใน HIS On-Premise นั้นต้องลงทุนโดยใช้เงินทุนก้อนใหญ่ เพราะโรงพยาบาลจำเป็นต้องติดตั้งทั้ง Software และ Hardware ซึ่งต้องมีการประเมินสเปคเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในระยะยาว นอกจากนี้การใช้ระบบ HIS On-Premise นั้นไม่ใช่แค่การลงทุนซื้อเครื่องมืออย่างเดียวแล้วจบ แต่ยังมีต้นทุนแฝงอยู่อีกมากมาย เช่น ต้นทุนในบริหารจัดการด้านบุคคลเพื่อรับผิดชอบในงานดูแลบำรุงรักษาระบบ และต้นทุนในการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า สถานที่ เป็นต้น

 • การลงทุนใน HIS On Cloud นั้นมีลักษณะเป็นการจ่ายค่าเช่าตาม Resource ที่ใช้ (Pay-as-you-go) ซึ่งจะมีการคิดค่าใช้จ่ายเป็นรายชั่วโมงตามการใช้งาน แล้วจ่ายเป็นรายเดือน ส่วนการดูแลบำรุงรักษาระบบ Hardware และ Software นั้นเป็นหน้าที่ของ Cloud Service Provider ที่จะต้องอัปเดตให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา


การบริหารจัดการด้านบุคคลในการดูแลระบบ

 • หากโรงพยาบาลเลือกใช้ HIS On-Premise โรงพยาบาลจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไอทีด้านต่าง ๆ เช่น Data Admin, Data Infrastructure, Data Security เป็นต้น เพื่อรับผิดชอบทำหน้าที่ในการดูแลบำรุงรักษาระบบอยู่เสมอ

 • การเลือกใช้ HIS On Cloud นั้นโรงพยาบาลไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรด้านไอทีจำนวนมาก ขอเพียงบุคลากรที่รับผิดชอบในการดูแลระบบ Cloud ของโรงพยาบาลนั้นต้องมีความรู้และความเข้าใจ Architecture โดยรวม


การเข้าถึงระบบ

 • HIS On-Premise นั้นจะสามารถเข้าถึงได้ตามรูปแบบที่ตั้งค่าเอาไว้เท่านั้น

 • HIS On Cloud สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา


เทคโนโลยีและเครื่องมือที่สามารถใช้ได้

 • HIS On-Premise จะสามารถใช้งานเครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ตามเวอร์ชันและลิขสิทธิ์ที่ได้ซื้อไว้ในตอนแรกเท่านั้น

 • HIS On Cloud จะสามารถปรับเปลี่ยนและเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดได้ตลอด


การบริหารความปลอดภัย

 • ความปลอดภัยของ HIS On-Premise นั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบโดยบุคลากรผู้ดูแลระบบ

 • HIS On Cloud จะมีฟังก์ชันสังเกตการณ์ (Monitor) คอยทำงานอยู่แล้ว หากพบสิ่งผิดปกติก็จะมีการแจ้งเตือนอัตโนมัติ


การบำรุงรักษาระบบ

 • การใช้ HIS On-Premise จำเป็นต้องมี Maintenance Service Agreement (MA) ในส่วนของ Hardware ซึ่งเป็นบริการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ใช้งานต่าง ๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา ทางโรงพยาบาลจะต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาในส่วนนี้ตามรอบในสัญญา ที่โดยปกติจะอยู่ที่ 3-5 ปี ไม่เกี่ยวกับต้นทุนของตัวระบบที่จ่ายไปในการติดตั้งครั้งแรก หากครบ 3-5 ปีแล้ว โรงพยาบาลก็ต้องมาตัดสินใจว่าจะต่อ MA หรือไม่

 • การใช้ HIS On Cloud โรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายนั้นครอบคลุมไปถึงการบำรุงรักษาระบบแล้ว


ความคล่องตัวและยืดหยุ่น

 • HIS On-Premise นั้นควรใช้ระบบตามสเปคหรือเวอร์ชันหรือลิขสิทธิ์ที่ได้ซื้อไว้ในตอนแรก แม้ว่าจริง ๆ ระบบจะสามารถปรับเพิ่มลด Resource ได้ แต่ก็ทำได้ยากและใช้เวลานาน ในบางกรณีโรงพยาบาลอาจจำเป็นต้องซื้อ Hardware เพิ่มด้วย ซึ่งหมายถึงโรงพยาบาลจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั่นเอง

 • HIS On Cloud สามารถปรับลดหรือเพิ่มขนาด Resource หรือเครื่องมือต่าง ๆ ได้ตามความต้องการของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด


ความเสี่ยงที่ต้องแบกรับ

 • HIS On-Premise นั้นมีระบบที่ติดตั้งอยู่ที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง โรงพยาบาลจึงต้องแบกรับความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ รวมถึงโรคระบาด ที่อาจทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้ามาใช้งานระบบได้ตามปกติ รวมถึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลบนระบบ

 • การใช้ HIS On Cloud นั้นจำเป็นต้องอาศัยอินเทอร์เน็ต ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องแบกรับความเสี่ยงในกรณีที่เกิดปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ต เช่น เน็ตล่มจนไม่สามารถเข้าถึง Cloud Server ของผู้ให้บริการได้ เป็นต้น


ทั้งหมดนี้คือความแตกต่างของ HIS ทั้ง 2 รูปแบบ ซึ่งโรงพยาบาลควรจะเลือกใช้แบบไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการและความเหมาะสมกับการทำงานขององค์กรของคุณ ทั้งนี้โรงพยาบาลอาจพิจารณาใช้งานระบบ HIS แบบผสมผสาน (Hybrid Cloud) ได้เช่นกัน กล่าวคือการแบ่งงานบางส่วนใช้บน On-Premise และงานอีกส่วนใช้บน On Cloud เพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเอง


MEDcury ผู้พัฒนาระบบ MED-HIS

ที่ MEDcury เราได้พัฒนา MED-HIS ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลที่สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ On-Cloud และ On-Premise เพื่อรองรับความยืดหยุ่นและการทำงานผ่านออนไลน์ในยุคดิจิทัล รวมถึงรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลจากต่างสาขา และการเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับระบบหรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ทั้งจากหน่วยงานรัฐและเอกชน


สนใจนำ MED-HIS เข้ามาใช้ในองค์กร?

ที่ MEDcury เราพร้อมให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ สามารถพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MED-HIS กับผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ โทร. 02-853-9131 หรือ support@medcury.health หรือกรอกแบบฟอร์มที่นี่ หรือติดต่อ


Comments


bottom of page