top of page

3 ขั้นตอนเริ่มต้นนำ AI มาใช้ในโรงพยาบาลจากที่เราได้เคยกล่าวไว้ในบทความ "4 ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงจาก Digital Health สู่ Data-Driven Healthcare" ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นั้นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง และเทคโนโลยีที่ว่าก็หนีไม่พ้น Artificial Intelligence หรือ AI วันนี้ MEDcury เลยจะพาคุณไปดูว่าถ้าต้องการนำ AI เข้ามาใช้ในสถานพยาบาลจะต้องทำอย่างไรบ้างในบทความนี้ ตามมาดูกันเลย!Stage 1 : Explore

คุณจะต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าคุณต้องการอะไร อะไรที่คุณต้องการพัฒนาให้ดีขึ้น หรือ MEDcury มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นคือการสำรวจคู่แข่งและ Benchmarking ด้วยการถามและตอบ 4 คำถาม ดังนี้

(1) คุณกำลังยืนอยู่ ณ จุดไหนของวงการดูแลสุขภาพ?

(2) องค์กรใดที่เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เทคโนโลยี AI ในการดูแลสุขภาพหรือการทำงานมากที่สุด?

(3) องค์กรนั้นทำอย่างไร?

(4) เราจะทำให้ดีกว่าเขาได้อย่างไร?

หากคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ นั่นแสดงถึงนิมิตหมายอันดีสำหรับการนำ AI เข้ามาใช้ในสถานพยาบาล แต่นั่นยังไม่พอหรอกนะ คุณต้องไม่ลืมที่จะทำความรู้จักและเข้าใจเทคโนโลยี AI เพิ่มขึ้นด้วยการค้นหาข้อมูลผ่านแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และหารือกับหุ้นส่วนทางธุรกิจในวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเงิน การจัดการ และการตลาด เป็นต้น แล้วเริ่มต้นโปรเจ็ค AI ด้วยการพูดคุยปรึกษากับคู่ค้า (Vendor) ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI โดยเฉพาะ เพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ และดำเนินการพัฒนา AI นั้น


Stage 2 : Expose

เมื่อ AI ที่พัฒนาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ลองนำ AI นั้นมาให้บุคลากรในแผนกที่เกี่ยวข้องได้ลองใช้ก่อน ที่สำคัญคืออย่าลืมที่จะถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานจริงนี้ด้วย เพราะสิ่งนี้มีผลต่อการปรับปรุงและพัฒนา AI ให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ในขั้นนี้ นอกจากองค์กรจะได้รู้ถึงประสิทธิภาพในการทำงานของ AI แล้ว ยังเป็นโอกาสที่บุคลากรในองค์กรจะได้เรียนรู้ เข้าใจ และปรับตัวให้เข้ากับ AI ได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


Stage 3 : Experience & Scale Up

หาก AI ตัวต้นแบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แล้ว คุณก็สามารถขยายผลนำ AI นี้ไปใช้ในแผนกอื่น ๆ ต่อได้ นอกจากนี้บุคลากรที่ได้ทำงานร่วมกับ AI มาก่อนแล้วนั้นถือเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรที่จะช่วยบอกต่อ Best Practice ในการทำงานร่วมกับ AI ให้กับคนอื่น ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการนำ AI ไปใช้จริงทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย


Comments


bottom of page