top of page

7 ประโยชน์จากการใช้ HIE ต่อธุรกิจโรงพยาบาล


ตามที่ MEDcury ได้กล่าวไปในบทความ “HIE ตัวช่วยในการทำงานของแพทย์” และ “HIE กับก้าวต่อไปของธุรกิจโรงพยาบาล” ว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพ​ (Health Information Exchange) หรือ HIE ทำให้แพทย์ระหว่างโรงพยาบาลสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างไร้รอยต่อ แล้วเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์อย่างไรกับโรงพยาบาล บทความนี้มีคำตอบ!


1. ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วย

HIE จะทำให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาของผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเดิมที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว สะดวก และปลอดภัย พร้อมนำมาประกอบการรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาของแพทย์ภายในโรงพยาบาล


2. สร้างประสบการณ์ที่ดีและเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย

เมื่อแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเช่นนี้ ผู้ป่วยก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางเพื่อกลับไปขอประวัติการรักษาจากโรงพยาบาลเดิมอีกต่อไป และแพทย์ที่มีข้อมูลครบมือก็สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้อย่างตรงจุด ทันท่วงที และไม่ซ้ำซ้อน แน่นอนว่าสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้เป็นอย่างมาก และอาจทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยต้องการกลับมาใช้บริการที่โรงพยาบาลซ้ำ หากมีความจำเป็นในอนาคต


3. สร้างการบอกต่อที่ดี

การบอกเล่าประสบการณ์การใช้บริการแก่ผู้อื่นถือเป็นหนึ่งในพฤติกรรมผู้บริโภค เมื่อผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยพึงพอใจในผลการรักษาหรือบริการที่ได้รับจากแพทย์และบุคลากรของโรงพยาบาล ก็อาจทำให้ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยมีการบอกต่อเกี่ยวกับโรงพยาบาลในเชิงบวก ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยท่านอื่น ๆ ต้องการมาใช้บริการที่โรงพยาบาลของคุณเพิ่มมากขึ้นด้วย


4. รักษาความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงของโรงพยาบาล

ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจโรงพยาบาล HIE ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ทำให้แพทย์มีข้อมูลที่ครบครันนั้น จึงเป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญของโรงพยาบาลในการลดการเกิดความผิดพลาดทางการแพทย์ (Medical Errors) และความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error) ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลลงไปได้ เช่น การจ่ายยาซ้ำซ้อน การจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา หรือการจ่ายยาที่มีปฏิกิริยาต่อกันของยา เป็นต้น


5. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

HIE เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาพลิกโฉมวงการดูแลสุขภาพด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล ทำให้สามารถส่งต่อข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างไร้รอยต่อ ดังนั้นจึงเป็นการลดภาระงานเอกสารด้านการรับและส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่จำเป็น ทำให้โรงพยาบาลสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปได้


6. สร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวก

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ภาคธุรกิจจึงต้องมีการปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) ไม่เว้นแม้แต่ธุรกิจโรงพยาบาล และหนึ่งในวิธีการปรับตัวนั้นก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง HIE เข้ามาช่วยเสริมศักยภาพธุรกิจ แน่นอนว่าโรงพยาบาลจะได้รับประโยชน์มากมายตามที่ได้กล่าวมา แต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งโรงพยาบาลจะได้ นั่นก็คือ “ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยและเท่าทันต่อยุคดิจิทัล” นั่นเอง


7. ต่อยอดโอกาสทางการแพทย์และโอกาสทางธุรกิจจากข้อมูล

HIE จะทำให้โรงพยาบาลสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จากผู้ป่วยที่ให้ความยินยอมได้ โดยในอนาคต โรงพยาบาลอาจนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การเพิ่มศักยภาพการรักษาพยาบาลด้วยการพัฒนา Artificial Intelligence ทางการแพทย์ การเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรหรือการใช้ประโยชน์ทางการตลาดโดยใช้ Data Analytics เป็นต้น สามารถดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน HIE ในต่างประเทศได้ในบทความ "HIE เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจโรงพยาบาล"


เป็นอย่างไรกันบ้าง ประโยชน์เพียบเลยใช่ไหมล่ะ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมโรงพยาบาลถึงไม่ควรพลาดที่จะนำเทคโนโลยี HIE เข้ามาใช้ในโรงพยาบาลนั่นเอง


ที่ MEDcury เราได้พัฒนานวัตกรรม MEDconnext แพลตฟอร์มข้อมูลที่จะเข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างโรงพยาบาลและการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พวกเรา MEDcury พร้อมมอบประสบการณ์ในการทำงานในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดให้แก่คุณเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย

สำหรับผู้ที่สนใจนวัตกรรม MEDconnext สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญจาก MEDcury เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 02-853-9131 หรือ support@medcury.health หรือกรอกแบบฟอร์มที่นี่


และใครที่อยากพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสุขภาพ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MEDcury ได้ที่


Comments


bottom of page